יום התרמה מיוחד (כריך לכל ילד ) 

12.9.17 בין השעות 08:00-20:00 

ברדיו "קול הים האדום"

כריכים לילדים רעבים